Ekspansja na rynki międzynarodowe Grupy Miro

Numer projektu:POIR.03.03.03-22-0018/18

Dofinansowanie UE:374 425 PLN

Cel projektu:Ogólnym celem projektu jest zwiększenie możliwości do działań eksportowych firmy Grupa Miro a także promocja polskiej branży budowy
Realizacja tego będzie możliwa tylko poprzez bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli z zainteresowanymi i nawiązanie
współpracy, prowadzącej do zbudowania trwałej relacji z klientem zarówno indywidualnym jak i przedsiębiorstwami.
Poprzez promocję naszych usług planujemy uświadomić potencjalnych klientów o jakości
świadczonych przez nas usług i produktów, a także o konkurencyjności ceny względem innych podobnych tworów.
Dzięki powyższym działaniom usługi  oraz cała firma zdecydowanie otworzy się na rynki zagraniczne
co skutkować będzie wzrostem eksportu w przedsiębiorstwie i jego trwałym rozwojem.