Działalność B+R

Opracowanie lekkiej zabudowy do samochodów dostawczych.

Numer projektu:POIR.01.01.01-00-0097/18-00

Tytuł projektu:Opracowanie lekkiej zabudowy do samochodów dostawczych.

W ramach projektu prowadzone prace będą miały na celu wytworzenie lekkiej kompozytowej zabudowy przeznaczonej dla pojazdów typu BUS o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Zabudowa zostanie wytworzona w oparciu o materiały i technologie dotychczas niestosowane w transporcie drogowym. Zakres czynności obejmował będzie zastąpienie obecnie używanych elementów zabudowy tj. plandeka, podłoga, burty, listwy pod plandeki itp. poprzez zaprojektowanie i wytworzenie nowych elementów:
a) plandeka – wytworzona w wyniku wyselekcjonowania lub opracowania technologii łączenia (zgrzewanie lub/i zszywanie) płacht np. polichlorku winylu, polietylenu oraz polipropylenu wzmacnianych tkaninami aramidowymi, hybrydowymi (węglowo-aramidowymi) czy polietylenowymi (dyneema) o różnej gramaturze i właściwościach wytrzymałościowych;

b) elementy zabudowy tj. burty, podłogi oraz listwy pod plandeki – wytworzone będą np. metodą infuzji, pultruzji, RTM lub worka próżniowego. Osnową będą żywice epoksydowe o różnym udziale wzmocnienia w postaci tkanin z włókien szklanych, aramidowych, węglowych lub aramidowo-węglowych, polietylenowych, oraz innych materiałów pomocniczymi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez współpracę z jednostka naukową o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie doboru, projektowania i badania materiałów. Wszystkie prace nad opracowaniem nowych rozwiązań materiałowych oraz badań zostaną zlecone. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby zaproponowane technologie i materiały pozwalały na produkcję elementów o wysokich właściwościach użytkowych znacznie przewyższających obecnie stosowane materiały i technologie w przemyśle drogowym.


DOFINANSOWANIE:1 423 852.94